Mobil logo 2

Investeringsstöd för solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.
Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län. 

Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott.

Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i stöd. Stödet kan bara delas ut så länge de pengarna räcker. 

Har du frågor kring en specifik ansökan, ta kontakt med din Länsstyrelse. Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och tar emot och beslutar om ansökningar. Längst ned på sidan kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.

Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

GARANTERAT NÖJDA KUNDER!

Kontakta oss så berättar vi mer.

0346 170 77
info@solmontage.se