Mobil logo 2

Så fungerar det:

Solljuset träffar panelerna/modulerna på taket eller där de är monterade och skapar likström. Elen leds till växelriktaren/invertern via kabel som omvandlar likström till växelström. Vidare går elen till fastighetens elcentral för användning. Den elen som produceras och hushållet inte behöver för stunden matas ut på elnätet via elmätaren som byts kostnadsfritt av nätägaren alt omprogrameras.  Mätaren håller koll på köpta kWh och sålda.

Läs gärna mer på: bengtsvillablogg.info

Ekonomin

Egen tillverkning av el gör att ni köper mindre el och blir mindre utsatt av elprishöjningar.
Det som inte förbrukas internt säljs ut på nätet till elleverantören, dessutom bidrar Staten med 60 Öre per såld kWh.
Belastningen minskar på miljön och vi skapar ett hållbart samhälle med ett stabilare elnätet och fastighetens värde ökar. Återbetalningstid varierar mellan 6-15 år beroende på produktval samt fastighetens läge och förutsättningar tillika storlek. Bild ovan visar att även i duggregn och en riktigt gråmulen dag genererar anläggningen effekt.
 

Garantier och livslängd

Solceller producerar el i regel i ca 25-40 år men variationer finns. Glasfoliemoduler/paneler har 10-15 års garantier och en normal livslängd av ca 25 år.
Glasglasmoduler/paneler har 30-35 års garantier och en uppskattad livslängd av 40-50 år.
Invertern/växelriktaren tillhandahålls med 5-15års garanti beroende på fabrikat och tillval.
Monteringsutrustningen lämnas med 10-12 års garanti och våra certifierade montörer/installatörer ger 6 års garanti på båda takmontering samt elinstalltion.

Investeringsstöd för solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.
Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län.
Ansök tidigt så ni får en kölapp och en skyndsam utbetalning. För tillfället med nuvarande regler och regering så är stödet 20% av den totala kostnaden. Läs mer >

RIKTIGT NÖJDA KUNDER!

Kontakta oss så berättar vi mer.

0346 170 77
info@solmontage.se